Cülus Yolunda Bir Valide Sultan!
217 seneden beri tüten ocak ve Okunmayan Kitabeler...
--

 217 seneden beri tüten ocak ve Okunmayan Kitabeler

Hayırseverliği ile tanınan, ardında onlarca hayır eseri bırakan Mihrişah Valide Sultan, III. Mustafa'nın eşi, lll. Selim'in annesidir. İyiliksever, nazik ve son derece dindar olan Mihrişah Valide Sultan, oğlu III. Selim'in yenilikçi fikirlerini her zaman desteklerdi. Son yıllarını hastalıkla geçirdi. 16 Ekim 1805 tarihinde vefat etti ve Eyüp Sultan Bostan İskelesi sokak'ta bulunan Türbesine defnedildi.

Bostan İskelesi Sokağının diğer bir adı da Cülus Yoludur. Osmanlı hükümdarları Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda kılıç kuşanma merasimini icra etmek üzere geliş gidişlerinde bu cülus yolunu kullanırlardı. Türbe binası Türk barok stilinin en güzel örneklerindendir. Türbesinin bitişiğinde ayrıca imareti, sebili, imaretin hemen karşısında bir de sıbyan mektebi bulunmaktadır.

İmaretin ön cephesinde Sümbülzade Vehbi Efendi'nin yazdığı bir metin, Yesari zade Mustafa İzzettin Efendi tarafından ta'lik bir hat ile mermere hak edilmiştir. İşte bu metinlerden biri:

"Alemdar-ı Resulullah civarı, cennet asarı."
( Hz. Peygamber'in bayraktarının etrafı cennet bahçesi gibidir.) 

 
Nidayi Sevim
www.HaberKültür.Net