Untitled Document
Anasayfa | Yazarlar | Foto Galeri | Video Galeri | Künye | Reklam | Sitene Ekle | İletişim
REKLAM İLETİŞİM KÜNYE
BİZİ TAKİP EDİN
Haber Kültür 4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 13 Ekim'de İstanbul'da Başlıyor!
 

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 13 Ekim'de İstanbul'da Başlıyor!
Türkiye Yazarlar Birliği, Esenler Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.
Ekleme Tarihi : 04-10-2017 - 11:58

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini Ankara’da, ikincisini Konya’da ve üçüncüsünü Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongreleri, şehir-medeniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir ile insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din gibi kavramların etkileşimi ve ilişkilerini konu alan tebliğlerin sunumuna evsahipliği yaparken bu tebliğlerin metinlerini kitap olarak yayımlıyor.

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, daha geniş kesimlere mal edilmesi hedeflendiğinden Türkiye Yazarlar Birliği, Esenler Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliği ile yapılacak. Kongreye yurtiçinden ve yurtdışından katılan ilim ve fikir insanları, şehir kavramını merkeze alarak yedi oturumda tebliğlerini sunacaklar.

 

BU YIL İSTANBUL’DA

Kongre, ünlü mimarlarımızdan rahmetli Turgut Cansever anısına, tarihte ve günümüzde inşa edilmiş mimari yapılarıyla, tarihî semtleriyle, mahalleleri ve coğrafi güzelliğiyle ünlü; birçok medeniyetleri içinde barındırmış bir dünya şehri olan İstanbul’da yapılacak. 4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin İstanbul’da yapılması, imparatorluklara başkentlik yapmış, şehirler arasında nev-i şahsına münhasır bir konumuna bulunması ve fetihten sonra İslâm medeniyetinin görünürleştiği en önemli merkez haline gelmesi dolayısıyla büyük önem taşıyor.

 

TARİHTEKİ ŞEHİRLERİMİZ VE MİRASLARI

Türkiye Yazarlar Birliği, bu konuda hassasiyet gösterip sorumluluk duyan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Esenler Belediyesi’nin güçlü destekleriyle birlikte öncülük ettiği 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ni yaparak, tarihteki şehirlerimizle ilgili yapılan incelemeleri bir araya getirip neleri kaybettiğimizin ortaya çıkarılmasını ve bunların gelecekte yaşatılma imkânlarının mümkün olup olmadığını tartışmayı hedefliyor. Bu çerçevede şehir tarihi alanında uzman, Türkiye’den ve Türkiye dışından ilim ve fikir insanları; Anadolu’dan Ortadoğu’ya, Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar olan coğrafyada yer alan şehirler ve şehir anlayışlarını değerlendirecek ve tartışacaklar.

Katılımın yoğun olacağı düşünülen Kongre, 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

 

 

4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ

PROGRAM AKIŞI

 

1. GÜN: 13 EKİM 2017 CUMA

09.30-10.00 Kayıt

10.00-11.00 Protokol/Selamlama Konuşmaları

11.00-12.00 Açılış Konuşması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mazhar Bağlı

Şeref Konuğu: Prof. Dr. Korkut Tuna

12.00 – 13.30 – ÖĞLE ARASI

 

13.30 – 15.30 – I. OTURUM: ŞEHİR, İNSAN VE TOPLUM

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan(1. Salon)

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik - 1802-1819 Tarihleri Arasında Diyarbakır Şehrinde İdari Uygulamalardan Kaynaklanan Hadiseler

Prof. Dr. Hüseyin Çınar - 18. YY Ayntab (Antep)’ına Şehrin Önde Gelen Aileleri Üzerinden Bir Bakış

Doç. Dr. Ahmet Çapçu - İnsanın Sığınma İhtiyacı Ev ve Mabet

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Arslan - Kars’ta Cumhuriyet Dönemi Gayr-i Müslimler (1920-1960)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Tuna (2. Salon)

Prof. Dr. Mustafa Orçan - Türkiye’de Plansız Modernleşme Sonrası Şehirlerimizde Kaybettiğimiz Değerler

Prof. Dr. TamellaAliyeva& Prof. Dr. İbrahim Burçin Asna - Mollakent Medresesinde Kültürel ve Sosyal Yaşam

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu - Samsun Şehri ve Türkler

Doç. Dr. Nahide Şimşir - Balıkesir’in Mahalle Dokusunun Tarihî Gelişimi İle İlgili Bazı Tespitler

15.30 – 16.00 KAHVE ARASI

 

16.00 – 18.00 – II. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE MEDENİYET

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rahman Ademi (1. Salon)

Prof. Dr. AssedollahVahed - Tebriz’in Mavi Camii, İslam Dünyasının Firuzesi

Arş. Gör. Adnan Pepic - Podgorica Şehrinin Yeniden İnşasında Osmanlı Etkisi

Raif Virmica - Prizren’de Kültür, Sanat ve Şairlik Geleneği

ŞemsudinPlojovic - Yenipazar’da Osmanlı Kültür Mirası

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu (2. Salon)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Fidan - Vilayet Salnameleri ve Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri İçin Önemi

Dr. Uğur Altuğ - Ankara Örneğinde Tahrir Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

Hüseyin Kayhan - Artuklu Hâkimiyetinde HısnKeyfâ’nın Tarihî Gelişimi

Mahmut Bıyıklı -  Şehir ve Mahremiyet

 

2. GÜN: 14 EKİM CUMARTESİ

10.00 – 12.00 – III. OTURUM: ŞEHİR, DİN VE VAKIF

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik(1. Salon)

Doç. Dr. Nazım Elmas - Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Medeniyetler Şehri İstanbul’un Tarihî ve Manevi Unsurları

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çolpan Kavuncu - Vakıf Sistemi ve Orta Asya: Taşkent Tarihi Örneği

Dr. Alaattin Dolu - 18. Yüzyılda Kudüs’te Kadın ve Kadın Vakıf Kurucuları

Ali Kılcı - Hurufat Defterlerine Göre 18-19. Yüzyıllarda İskilip Vakıfları

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bedri Gencer (2. Salon)

Prof. Dr. Alaattin Karaca - Çağdaş Türk Şiirinde Şehre Müslümanca Bakış

Betül Tarakçı - Tekke’den Şehre Bakış Mısrî Dergâhı Son PostnişîniŞemseddîn Ulusoy’un Bursa Şehir Tarihi’ne Katkısı

Arş. Gör. Mehmet Kavak - Ortaçağ’da Tur Abdîn Bölgesi Şehirleri

Mehmet Kurtoğlu - Şehre Dışarıdan Bakmak

12.00 – 13.00 – ÖĞLE ARASI

 

13.00 – 15.00 – IV. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE EDEBİYAT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Orçan(1. Salon)

Prof. Dr. Temel Öztürk - Kadı Sicillerindeki Terekelere Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Okunan Edebî Kitaplar

Prof. Dr. Fazıl Gökçek - Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul Manzaraları

Prof. Dr. Namık Açıkgöz - Klasik Türk Şiirinde Şehir ve Kır Karşılaştırması

Doç. Dr. Yunus Kaplan - Klasik Türk Edebiyatında İstanbul’a Has İki Manzum Tür: Sahilnâmeler ve Mesâirler

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Burcu Yımaz(2. Salon)

Prof. Dr. Mehmet Narlı - Şehirler İçinde Bursa Şairler İçinde Tanpınar

Doç. Dr. Mustafa Hizmetli - Şehir Tarihçiliği Geleneğinde Hatib El-Bağdadî’nin Bağdat Tarihi (TarihuBağdad)

Doç. Dr. Mustafa Erdoğan - 18. Asırda Ankara‘nın Tarihini Yazan Şair Razi ve Ankara’ya Bakışı

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Erkal - Ahmet Dursun Natıki Divanı’nda Erzurum Teması

15.00 – 15.30 – KAHVE ARASI

 

15.30 – 17.30 – V. OTURUM:  ŞEHİR, HAYAT VE ANADOLU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aynur Atmaca Can (1. Salon)

Prof. Dr. Ahmet Kankal - Ölümsüzlüğü Arama Yolunda Önemli Bir Durak ve Sahte Bir Cennet: Şehir

Prof. Dr. Salih Yılmaz - Eski Türklerde Yerleşik Kültür ve Kara Uy/Türkevi

Yrd. Doç. Dr. Şemsettin Çelik - Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay

Arş. Gör. Meryem Doygun - Hârizmşahlar Döneminde Tabiî Müdafaa Unsuru Olarak Ceyhun Nehri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Yılmaz (2. Salon)

Prof. Dr. Bahir Selçuk - Nergisî’nin Eserlerinde Mekânın İzdüşümü

Prof. Dr. Hüseyin Muşmal - Konya’nın İlk Muhtarları: Konya’da Muhtarlık Teşkilatı’nın Kuruluşu Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Doç. Dr. Abdullah Kaya - Ortaçağ Kaynaklarında Üsküdar

Doç. Dr. CavidQasimov - Henry Morton’un Seyahatnamesinde İstanbul

 

3. GÜN: 15 EKİM PAZAR

09.30 – 11.00 – VI.  OTURUM: ŞEHİR, SANAT VE MİMARİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Narlı (1. Salon)

Doç. Dr. Beşir Mustafayev - Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü

Doç. Dr. İdris Nebi Uysal- Ağız Verilerinin Şehir Tarihi Araştırmalarına Katkısı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan - Estetik Bir Şehir Tarihi Olarak Mir’atü’l-Fevâid Fî TerâcimiMeşâhîriÂmid

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Çınar (2. Salon)

Doç. Dr. Tahir Sahbazov - XIX. Yüzyılda Bakü’nün Musiki Hayatı

Yrd. Doç. Dr. Hatice Özdil - Lâle Devri’nde İstanbul’un Mesire Yerlerinden Sâdâbâd’aNedîm’in Şiirlerinden Bir Bakış

Murat Özer - Bağdat’in Kültürel Mirasi ve Sanat Eserleri

11.00 – 11.15 KAHVE ARASI

 

11.15 – 12.45 – VII. OTURUM:  ŞEHİR, ZAMAN-MEKÂN, DOĞU-BATI

Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Can (1. Salon)

Prof. Dr. Mehmet Alpargu- Semerkand Şehrinin Tarihinden Bir Portre: Yalangtuş Bahadır

Doç. Dr. Orhan Yazıcı - Doğu’da Şehir İmgesi ve Tarihten Bir Örnek: Şehr-i Ahmedşahi (Kandahar)

Asım Öz - Borçluluğun Kamerası Uğur Kökden’in Anı Kentleri ve İstanbul

Oturum Başkanı: Dr. Muhammet Enes Kala (2. Salon)

Doç. Dr. Rahman Ademi - Saraybosna Şehrinin İkinci Kurucusu Gazi Hüsrev Bey Vakfının 1285/1869 Yılına Ait Muhasebe Defteri

Yrd. Doç. Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır - Avusturyalı Oryantalist Hammer - Purgstall’ın Gözünden Osmanlı Şehirleri

Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur - Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Ölçeklendirme ve Yöntem Önerisi

12.45 – 13.30  – ÖĞLE YEMEĞİ

 

13.30 – 15.00  – ÇALIŞTAY, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


Etiketler 4. - Şehir - Tarihi - Yazarları - Kongresi - 13 - Ekim'de - İstanbul'da - Başlıyor! -
FaceBook ta paylaş
04-10-2017 - 11:58
Haber Kültür
0 Yorum
Haberi Yazdır
DİĞER HABERLER
Mahmut Bıyıklı: TRT Avaz'dan Türk Dünyasına Bakmak
D. Mehmet Doğan: Kadınları “adam” yerine koymamak!
40. Yıl Dolayısıyla 40 Büyük Kültür Sanat Faaliyeti Düzenlenecek
TYB İstanbul Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Güzelyazıcı Vefatının 40. Yılında TYB İstanbul’da Anılıyor
Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Bağlanma' Kitabı İçin Özel Program Yapıldı
Mehmet Orhan Okay, Kabri Başında ve TYB İstanbul’da Anıldı
Kudüs Şiir Yarışması Ödülleri Sahiplerini Bulacak
TYB Akademi 22: Prof. Dr. Orhan Okay sayısı çıktı
D. Mehmet Doğan: Milliyetin mayası ne?
Orhan Okay TYB İstanbul’da Anılıyor
Mahmut Bıyıklı: İşte Benim Ödüllerim!
D. Mehmet Doğan: “Mabedsiz şehir”den Ankara’nın 100. katına modernlik!
Geçtiğimiz akşam Anadolu Ajansı Kültür Müdürü Bünyamin Yılmaz ile Mesut Uçakan için düzenlenen 40. Yıl programına katıldık. İkimiz de düzenlenen bir p
Seyyid Ahmet Arvasi TYB İstanbul'da Konuşuldu
2017 Yılının " Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Açıklandı
Mahmut Bıyıklı: Ödüller ve Eleştiriler
D. Mehmet Doğan: Terör baronundan yazar icad etmek!
Mehmed Âkif Kabri Başında Anıldı
Seyyid Ahmet Arvasi TYB İstanbul’da Anılıyor
TYB Şeref Başkanı'na Fahri Doktora
‘’Türkçe'nin 12. Uluslararası Şiir Şöleni’’ Türkistan'da gerçekleştirildi
Mehmed Âkif TYB İstanbul’da Anılıyor
Aksultan Abdülhamid Han için TYB İstanbul'da Toplantı
 
Untitled Document
ÖZEL RÖPORTAJLAR
 
 
ÖZEL HABERLER
 
Mahmut Bıyıklı ile Kültür Dünyası Akit TV’de Başlıyor
TYB İstanbul Takamul Altanmiah Heyetini Ağırladı
Kemal Tekden TYB İstanbul’daydı
 
HABERKÜLTÜR TV
 
İbn Arabi
Türkiye Yazarlar Birliği'nde Ömer Lütfi METE
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç 2
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç
 
DERGİ
 
Üsküdar’dan Gelen Güzel Bir Dergi
 
KİTAP
 
OSMAN AYTEKİN’İN YENİ ÖYKÜ KİTABI ‘BULUŞMA’ ÇIKTI!
 
Untitled Document
Hayat Kültür Haber Kültür Şehir Kültür Özel Haber Özel Röportaj Medya Kitap Söyleşi Kültür Dergi Sinema Kültür Sosyal Medya Müzik Kültür Tarih Kültür Tv Kültür Gezi Kültür Radyo Kültür Sufi Kültür Soru Cevap Gazete Kültür
haberkultur.com - Tüm Hakları Saklıdır © 2012
İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz