Untitled Document
Anasayfa | Yazarlar | Foto Galeri | Video Galeri | Künye | Reklam | Sitene Ekle | İletişim
REKLAM İLETİŞİM KÜNYE
BİZİ TAKİP EDİN
Dergi YÜCE DİRİLİŞÇİ YAZIN ERLERİ KERTENKELE’DE!
 

YÜCE DİRİLİŞÇİ YAZIN ERLERİ KERTENKELE’DE!
Kertenkele’nin 27. sayısı okuyucu ile buluştu.
Ekleme Tarihi : 17-06-2014 - 21:31

 

 

Edebiyat eleştirisi ve Türk Düşüncesi güzergâhında gündemi yakın takibe alarak kendinden emin adımlarla ilerleyen Kertenkele’nin 27. sayısı okuyucu ile buluştu.

Derginin her sayısında düzenli olarak yayınlanan ‘kertenkele’ imzalı ‘içsöz’ler klasiğinde, Türkiye’nin son dönem siyasi gündemine dair aforizma niteliğinde ikaz yüklü notlarla karşılaşıyoruz.

Derginin işbu içsözleri, Kertenkele’nin ayırıcı bir vasfı olarak-Millet Penceresinden Büyük Fotoğraftan siyasi olaylara tahlilci ve derinlemesine bakışı - farklılığını gün geçtikçe belirginleştirip boyutlarını ve ağırlığını genişletiyor.

Kertenkele hem mizanpajıyla hem de yazın işçilerinin oluşturduğu içerik düzlemiyle ‘Klas bir dergi’ hüviyetinde. Sıkı-sağlam duruşunu pekiştiren bir diğer yayın etkinliği, Üstad Sezai Karakoç’un Yüce Diriliş Partisi’nde yaptığı konuşmaların çözümünü metne aktararak yayınlaması. Üstadın 12 Ekim 2013 tarihli konuşması Murat Şahin ve Ahmet Çiçek’in çözümlemesiyle yayınlanıyor.

Kertenkele’nin çıkan her sayısında devam eden bu ısrarlı iktibas ve bununla irtibatlı birden fazla eleştiri-inceleme-değerlendirme ve kitap yorum faaliyetleri, genel edebi kamuya bu çizginin-Dirilişçi Mefkûre- önemini ve mahiyetinin çok çağrışımlı çok katmanlı içerik derinliğini gören göze, duyabilen kulağa tebarüz ettiriyor.

Şiirlere gelince…

İmgeci-Modern Şiirden, Neo Epik-Popülist Şiirin iyi örneklerine, anti-modern/anti estetik şiirlerden Neo Barbar ve Mücadeleci Şiirin somut örneklerine Kertenkele, bereketli, çok renkli, çeşitli, canlı bir karnavalı anımsatıyor.  Bu farklı ve aşırı uçlara varan şiir anlayışları, aslında-esasında her şairin kendi yürüdüğü yolda, çizdiği çizgide, dokuduğu kumaşta Türk Şiir okuruna ve Türk Şairine kendine münhasır yeni bir şerit ve nefeslenme alanları açıyor.

Kertenkele’de Ali Celep’in ‘Modern Şiirin Ölümü’nden (sayı:26) sonraki ilk anti-modern metni ‘Filistin Kayıtları’yla karşılaşıyoruz. Ali Celep’in söz konusu şiiri, Filistinli zulme uğramış bir baba ile gamsız Türk şairi arasında geçen oldukça düşündürücü, şiiriyetten/şairane edadan uzak, çarpıcı rahat söyleyiş ve duyuş biçimi, açık-seçik doğrudan ifade yeteneği, dış dünya ilgisi, bugünün şairinin içinde bulunduğu duyarsızlık hallerine yönelik acımasız ve sert eleştiri oklarıyla okuyucuda zihin ve dimağ kırılımı yaşatan, etkileyici bir konuşma ve somut bir anti-şiir örneğidir.

Ertuğrul Aydın, ‘Stockholm Treninde’ şiiriyle romanvari bir Avrupa seyahatine çıkarıyor okuru. Pergelin bir ayağı Oslo’da ise diğer ayağı İstanbul-Boğaziçi’nde oluyor. Ertuğrul Aydın, yolculuk şiirleriyle Türk Şiirine farklı bir tat getiriyor.

Ve Ahmet Çiçek. Neo Barbar şiiri ‘Duvar’ ile Kertenkele’nin sayfalarını çerçeveliyor: ‘Yüzümü barbar yağmurlardan alıp gidince/ sabah yorgun atların soluğuyla geliyor’

Murat Şahin, Yeni Hece Şiiriyle Türk Şiirine yeni bir taş ekliyor: ‘Şair’. Murat Şahin, Necip Fazıl’dan sonra Hece Şiirinde yoğun ve yeni bir şiir yazılabilir’in güzel, nitelikli ve temiz bir örneğini sergiliyor ‘Şair’ isimli şiiriyle. ‘Seni ağulanmış dünyanın dilinden/İçine düştüğün aşk da kurtaramadı’

Neo Barbar Şiir Nedir?

Ali K. Metin’in adlandırmasıyla ‘Barbar şiir, gücünü nihayetinde hayatla kurduğu bağlardan alır. Ne kadar canlı, yalın ve derin bağlar kurabilmişse o kadar güçlü, o ölçüde etkileyici bir tecrübeyle konuşur. Yaşanan her türlü yabancılaşma sürecine karşı insanın özgürleşme ve gelecek umuduna yön verir, ona imgesel ufuklar açar. Şiir ancak barbar ruhuyla bunu kendisine ait bir ayrıcalık yapabilir. İmgenin insanla hakikat ve insanla gelecek arasında bir köprü olabilmesi için şiirin barbarlıkla aşılanması gerekmektedir.’(1)

Neo Barbar Şiirin sistem-dışı ve yabansı duyarlığına yeni bir örnek de Muhammed Hüküm imzalı ‘Atlar’ şiiri: ‘Siyah kaşlarıyla dağlarda/Atlar çığlık çığlığa’

Kertenkele, girilmemiş topraklara giriyor, dokunulmamış duyarlıklara cesurca uzanıyor.

Sadık Koç,Üzgündür Vatan’ ve ‘Otuz Üç Yaş Şiiri’yle Yeni Kuşak Popülist Şiirin sıkı bir örneğini sunuyor okura. Sadık Koç’un söz konusu şiirleri, günlük konuşma dilinin yalın ve sade akışkan niteliği, sakınımsız eleştirel cesareti, direkt ve doğrudan ifade özelliği, yeni halkçı duyarlık biçimi, kendiliğindenliği ve hünerli samimiyeti, Türkiye ilgilisi ve ontolojik açılıma yönelik somut içeriğiyle Kertenkele’nin sayfalarını varsıl kılıyor. Sadık Koç’un ilk şiir kitabı ne zaman çıkacak, sorusu tazeliğini koruyor.

Murat Tuzcu, ‘Sessiz’ şiiriyle, bir infilak sonrası (iç infilak, iç yarılma, iç çatışma ve çatlak) yaşanan sessizlik hallerinin dışlaşmış mısralarıyla tanıştırıyor okuru. Bir iç deprem yaşandığı vaki ve İlhami Çiçekvari bir söyleyişle ifade edersek: ‘Her şey eninde sonunda sessizdir’.

Mustafa Nurullah Celep(bu satırların yazarı) ‘Mücadeleci Türk’ün Şiirinin ön metinlerini kaleme alıyor şimdilerde: ‘Türk’ün Gürbüz ve Atak Bir Oğlu Olacaksın’. ‘çarparak piyonlara sarsalayarak’

Muammer Yavaş, Ordu’nun dolayısıyla Türkiye’nin nevi şahsına münhasır seçkin şairlerinden. Seçkinliği ne kibrinden ne de tepeleme şair oluşundan. Pütürlü duyarlığı ve düzeyli hassasiyetinden geliyor mümtaz duruşu. Muammer Yavaş uzun zamandır bir taşra-epiği deniyor. Ordu’nun ve Karadeniz’in ayak basılmadık yeni duyarlık alanlarında dolaştırıyor okuyucuyu. Mümtaz şair, taze algısı ve inci gibi dizilmiş düzenli mısra sistematiği (diziliş ve kuruluş biçimi), hayat ve tabiatın işleyiş ve yapısına dair hikmetli bakışıyla biz ölümlülerin bu gelimli gidimli yaşamda duyuş-davranış-biliş biçimlerimizin altın değerinde destanını yazıyor: ‘Ölümlülerin Yaptığı Son Hamle’. Duyarlıkça epik ve siyasi göndermeleri olan bir şiir. Şah şiir. Kertenkele gemisinde.

Sinan Karadeniz, ilk şiir kitabını yayınladı yakın zamanda: Yomblues. (Yasakmeyve Yay. Ocak 2014) Sinan Karadeniz, ‘Ah Köküm’ şiiriyle bir duyarlığın (taşra epiğinin) köklerine, menşeine/membaına iniyor, sonuna kadar estetize edilmiş imgeci şiiriyle.

‘Ah köküm! Ah, sevgili köküm!/Sen olmasan… Boy verebilir mi yaşam/dipteki acısından güç almadan’

Derginin klas duruşunu yansıtan bir diğer çalışma da genç bir şairden (Murat Şahin) genç bir şaire (Ahmet Çiçek) mektuplaşmalar..

Bağımsız ve özerk bir süreli yayın olan Kentenkele’nin kendine münhasırlığını çerçeveleyen eleştirel deneme niteliğinde çalışmalar yayın imkânı bulmaya devam ediyor. Sadık Koç’un dikkatli kaleminden okuma tecrübesi yaşıyoruz ilgili yazıyı. Sadık Koç, şiirlerinin yanı sıra eleştirel-düşünsel çalışmalarıyla da ‘yılmaz bir fikir işçisi’ kişiliğini pekiştirmeye devam ediyor. Sadık Koç, Suavi Kemal Yazgıç’ın Heves isimli 3. şiir kitabını Neo Epik bir okumaya tabi tutuyor: ‘İslam’la İrtibatımızı Diri ve Taze Tutmaya Çalışan Şiirler Yahut Heves’.                              

Aydın Hız, derginin uzun süredir at koşturan fikir süvarilerinden. Aydın Hız, Üstad’ın okuma serüvenini ele alarak arkeolojik bir okumaya yöneliyor, kazıbilimsel çalışmasında. Aydın Hız’ın Kertenkele’nin çatısı altında yazın macerası yaşayan Yeni Kuşak Entelektüellerden olduğunu biz buradan ilan edelim: ‘Dipnotsuz Kitaplar Müellifi: Sezai Karakoç’

Hız’ın yazılarının dergiye güç aşıladığını sağır sultan duymadıysa biz duyurmuş olalım.

Bu satırların yazarı, projeksiyonunu Ali Emre Şiirinin düşünsel-estetik cephesine yöneltiyor bu kez: ‘Ali Emre Şiirinin İdeolojik Bileşenleri: Yeryüzüne Dağılan Şiirler Üzerine Notlar.’ Böylece inşa etme çabasında olduğumuz poetik-eleştirel toplama yeni bir tuğla daha eklemiş olduk.

Orhan Tepebaş, üç yazıyla katkı sunuyor dergiye. Orhan Tepebaş’ın yazısında Osmanlı dönemi hat ustalarından ‘Kıbletül Küttap’ (Yazıcıların Kutbu) Şeyh Hamdullah Amasî Hazretlerinin yazınsal hayatının anekdotlarla zenginleştirilmiş serüvenine tanık oluyor Kertenkele okuru. Derginin önceki sayılarında da ilgiyle ve dikkatle okuduğumuz Hat Üstadlarına dair tanıtıcı-bilgilendirici bu çalışmalara yeni bir taş daha eklenmiş oluyor böylece. Orhan Tepebaş’ın işbu yazıları, Hat Sanatının sayılı ustalarının Yeni Kuşak okur-yazar kesimince de tanınmasına, görülür-bilinir-duyulur olmasına ciddi oranda ışık tutuyor. Orhan Tepebaş’ın bu tarz yazıları, bu alanda önemli bir boşluğu doldurması bakımından da dikkat celbedici.

Kertenkele Yazınsal Bir İşçi Topluluğudur

Tepebaş’ın bir diğer yazısı ise 97 senesinde Tütün dergisinde kaleme alıp seri halde yayınladığı türler arası geçişkenlik içeren ‘Korsan Haritaları’ adını verdiği yazılarının devamı niteliğinde. Kertenkele Yazın İşçileri Topluluğu içersinde Orhan Tepebaş, Korsan Haritaları’na bundan böyle dergide devam edecek.

Tepebaş’ın dergide yayınlanan üçüncü yazısı, ‘Eser Sahibi Yavuz Hırsıza Karşı’ başlığını taşıyor. Bir intihal vakası. Serap Aslı Araklı adlı bir şairenin iddia edilen intihallerine karşılık Tepebaş, bir ‘kendi şiirini savunma’ yazısı kaleme almış. Araklı’nın belirgin etkilenmeler, esinlenmeler ve alıntılar içeren şiiri karşısında Tepebaş’ın söz konusu metni, bu tür intihal vakalarına maruz kalmış veyahut müptela olmuş her bir şair için öğretici ve örnek alınası bir müdafaa yazısı.

Muhsine Arzu Ayan, duygulu lirizminden ve şiiriyetten ödün vermeden film okumalarına devam ediyor. Ayan, Alman sinemasının yol filmlerinden ‘Berlin Üzerinde Gökyüzü’ ne dair ilgili yazısında, filmin şiirsel doğasına yönelik duyulara hitap eden etkileyici bir yazı kaleme almış. Ayan, derginin önceki sayılarında da yer aldığı üzre, izlediği filmlerin ve okuduğu kitapların şiirsel mahiyetine ve duygu evrenine dair izlenimci öznel yazılarıyla Kertenkele okuruna seslenmeyi, ses vermeyi sürdürüyor.

Ayan’ın bir diğer yazısı J.Berger’in ‘Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü’ kitabı hakkında okuma notlarından oluşuyor. Ayan, söz konusu notlarında, yalnızlık, geçmiş, zaman, hayat, gerçeklik, düş, düşlemek, düşüş gibi soyut konuları, Berger’in kitabı üzerinden öznel bir yorumlamaya tabi tutuyor.

Bir diğer yorum denemesi de Şermin Hüküm’e ait. Şermin Hüküm, Üstad Sezai Karakoç’un ‘İnsanlığın Dirilişi’ adlı düşünce toplamını, bugün içinde devindiğimiz siyasi-kültürel şartları da nazarı itibara alarak etkili bir yoruma tabi tutuyor.

Şermin Hüküm’ün dergideki bir yazısı da hikmete yönelik vurgusuyla öne çıkan bir film okuması. Mısırlı Yönetmen Nacar Khemir’in 2005 yapımı Bab’Aziz filmini ‘arayış’ temi üzerinden derinlikli bir okuma tecrübesi sunuyor Kertenkele okuruna.

Dergideki tek hikâye Adnan Duran’a ait: ‘Dedenin Göze’. Duran, ilgili öyküsünde bir çocukluk anısını, ‘özden bir anlatış’ ve kavrayış, etkileyici bir söyleyiş ve okuyucunun gözeneklerine dek inen hikmetamiz bakış açısıyla yerli-şiirsel anlatımlı hikâyenin, bu toprağının sesinin-soluğunun duyulduğu özgün bir örneğini sergiliyor.

Dipnotsuz, kavrayıcı, uzun alıntılarsız ve bir yorum derinliği bulunan bir şiir eleştirisi nasıl yapılır, sorusunun yanıtı, Şair-Eleştirmen Ali Celep’in Sezai Karakoç İncelemelerinde gizli. Yersiz ve gereksiz uzun ve yabanıl alıntılarla akademik kibrin edebiyat dergilerini har vurup harman savurduğu bu karmaşık dönemde, Ali Celep’in ilgili yazılarındaki üslup inceliğini,  bakış açısı derinliğini ve ince eleyip sık dokuyan titizliğini erbab-ı kalem bilmiyorsa biz haberdar edelim.

Titiz yazın işçisi Ali Celep, Üstad’ın Şiirleri Üzerine konuşmalarının dördüncü bölümüyle Kertenkele sayfalarında.

Edebiyat ve Düşünce Dergisi Kertenkele, içeriğindeki doluluğu ve yoğunluğu gelecek sayılarındaki yeni sürprizlerle taçlandırmaya devam edecek.

İyi ve verimli okumalar dileriz.

Kertenkele iletişim: kertenkeleedebiyatdergisi@gmail.com

 

 

 

 

1. Ali K.Metin ‘Barbar Şiir Gücünü Hayattan Alır’, Poetik Haber, erişim: 17.06.2014.

 

 

 

 

 


Etiketler YÜCE - DİRİLİŞÇİ - YAZIN - ERLERİ - KERTENKELE’DE! -
FaceBook ta paylaş
17-06-2014 - 21:31
Dergi
0 Yorum
Haberi Yazdır
DİĞER HABERLER
Üsküdar’dan Gelen Güzel Bir Dergi
AY VAKTİ'NDE ŞEHRİN FEVERANI VAR!
YÜCE DİRİLİŞÇİ YAZIN ERLERİ KERTENKELE’DE!
ŞEHİR VE KÜLTÜR'DEN MUHTEŞEM AÇILIŞ!
CİNNETTEN CENNETE GEÇMEK MÜMKÜN MÜ?
GENÇDOKU YAKIN TARİHE DOKUNUYOR
YEDİ İKLİMDEN ŞAKİR KURTULMUŞ DOSYASI
GENÇ DOKU SURİYE İMTİHANIMIZI KONUŞUYOR
KERTENKELE ÖZEL BİR YAZI KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYOR
YENİ DÜNYA DERGİSİ RİCALÜL GAYB DİYOR
MERHALE DERGİSİ YOLA DEVAM EDİYOR
GENÇ DOKU ARALIK'TA BİR BAŞKA ÖZEL
YÜZAKI İSLÂM TEFEKKÜRÜ ve FELSEFE DİYOR
TANRI BÜTÜN ZIPIRLIKLARIMIZI BİLİYOR
İTİBAR SEYYİD HÜSEYİN NASR İLE GÖRÜŞTÜ
VUSLAT MOLLA SADREDDİN YÜKSEL'İ ANLATIYOR
GENÇ DOKU GÜNDEMİ SORGULUYOR
AY VAKTİ İŞTE SANAT DİYOR
KERTENKE'DE DİRİLİŞ HAREKETLİLİĞİ
İTİBAR İSLAMİ UMUTLARDAN DEM VURUYOR
VUSLATTAN KUTLU NEBİ SAYISI
KIYAMETİN YAŞAYAN ÇOCUKLARIYIZ
İLİM VE İRFAN HACCI İŞLİYOR
AY VAKTİ'NDEN MİYASOĞLUNA VEFA
 
Untitled Document
ÖZEL RÖPORTAJLAR
 
 
ÖZEL HABERLER
 
Mahmut Bıyıklı ile Kültür Dünyası Akit TV’de Başlıyor
TYB İstanbul Takamul Altanmiah Heyetini Ağırladı
Kemal Tekden TYB İstanbul’daydı
 
HABERKÜLTÜR TV
 
İbn Arabi
Türkiye Yazarlar Birliği'nde Ömer Lütfi METE
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç 2
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç
 
DERGİ
 
Üsküdar’dan Gelen Güzel Bir Dergi
 
KİTAP
 
OSMAN AYTEKİN’İN YENİ ÖYKÜ KİTABI ‘BULUŞMA’ ÇIKTI!
 
Untitled Document
Hayat Kültür Haber Kültür Şehir Kültür Özel Haber Özel Röportaj Medya Kitap Söyleşi Kültür Dergi Sinema Kültür Sosyal Medya Müzik Kültür Tarih Kültür Tv Kültür Gezi Kültür Radyo Kültür Sufi Kültür Soru Cevap Gazete Kültür
haberkultur.com - Tüm Hakları Saklıdır © 2012
İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz