Untitled Document
Anasayfa | Yazarlar | Foto Galeri | Video Galeri | Künye | Reklam | Sitene Ekle | İletişim
REKLAM İLETİŞİM KÜNYE
BİZİ TAKİP EDİN
Kitap YUSUF ASAL'IN ÇILGIN MUCİTLERİ
 

YUSUF ASAL'IN ÇILGIN MUCİTLERİ
Çoçuk kitaplarındaki gözle görülür kaliteye örnek olarak Yusuf Asal'ın Çılgın Mucitleri'ni inceledik..
Ekleme Tarihi : 22-09-2013 - 19:21

 

YUSUF ASAL'IN "ÇILGIN MUCİTLER"İ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özgül Çağlayan

www.HaberKültür.Net

 
Eserin Adı: Çılgın Mucitler
Yayınevi-Yılı: Genç Nesil- 2012
Resimleyen: Volkan Akmeşe
Yaş Grubu: 10-12 yaş ve üstü
Türü: Bilimsel içerikli hikaye
Sayfa Sayısı: 203
 
  • ESERİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ
 
Çocuk kitaplarında ilk dikkati çeken biçimsel özellik kapak tasarımıdır. Çılgın Mucitler adlı eserin kapağında yeşil-beyaz renklerden oluşmuş fon üzerine içeriğe uygun çizilmiş resimler bulunmaktadır. Kırmızı bir baloncuğun üzerine yazılmış 'Dikkat her an gülebilirsiniz.' yazısı ilgiyi artırıcı diğer bir unsurdur. Eserin ana kahramanı 'Prof. Lütfü Lafcambazı'nın desteğiyle çılgın mı çılgın bir bilim kitabı!' sözleri ve arka kapakta eserde konu edilen bilim insanlarının kitapla ilgili yorumları karikatürize edilmiş resimleriyle verilmektedir.
 
Çocuk kitaplarının birinci hamur kağıda basılması çocuğun ilgisini ve eserin kalitesini artıran bir unsur olarak bilinmektedir. Eserde birinci hamur kağıdın kullanılmadığı görülmektedir. Sayfalar aralıklı satırlardan oluşmuş, kenarlarında gerektiği kadar boşluk bırakılmıştır. Eser tek sütun halinde düzenlenerek okuma rahatlığı sağlanmıştır. Çocuk metni ve ona ait resmi aynı sayfada ya da yan sayfada görebilmektedir.
 
MEB'in kitap değerlendirme yönergesinde 10 yaş için 12 ve üstü için de 11 punto zorunlu kılınmıştır. Eserde 12 punto kullanılmakla birlikte bölüm başlıkları, vurgulanmak istenen kelime ve sözlerde çeşitli büyüklükte puntolar kullanıldığı görülmektedir.
 
Yazım ve noktalamada belirgin hatalar göze çarpmamakla birlikte, sayfa 128'de basımdan kaynaklandığını düşündüğümüz 1-2 harf eksikliği bulunmaktadır. 
 
Eserin dış ve iç tasarımında olması gerektiği gibi koyu renk fonda açık, açık renk fonda koyu renk yazı kullanıldığı görülmektedir.
 
  • ESERİ YAPILANDIRAN TEMEL ÖGELER
(Karakter- Olay Örgüsü- İleti- Dil ve Anlatım- Resimleme)
 
Eserin ana karakteri çocuklara mucitleri tanıtan Prof. Lütfü Lafcambazı'dır. Prof. Lütfü Lafcambazı unvanı gibi bilgili, soyadı gibi lafcambazı olmasının yanı sıra anlatımlarını, açıklamalarını gülmece unsuruyla da pekiştiren, espirileriyle okurunu gülümseten, bilim insanları ile ilgili pek az bilinen gerçekleri açıklarken de unvanının hakkını veren bir karakterdir.
 
Eser 'Mucitlerin Gizemli Dünyası, Nasıl Bilim İnsanı Olunur?, Bilimsel Terimleri Öğrenelim' bölümlerinin ardından sırasıyla 'A.Einstein, T.A. Edison, A.Graham Bell, Wright Kardeşler, L.Pasteur, J.Gutenberg,  I.Newton, G.Galilei ve Arşimet'in hayatlarının ve icatlarının konu edildiği bölümleri içermektedir.
 
Eser, hayalgücünüz ve merakınız sizlerin de bilim insanlarının arasında yer almanızı sağlayacaktır, yeter ki çalışmaktan vazgeçmeyiniz, şeklinde ifade edebileceğimiz bir iletiyi barındırmaktadır. Prof. Lütfü Lafcambazı adlı karakterin eserin bütünlüğüne sinmiş espirili anlatım tarzı, çocuk okurlarını bir hayli gülümseteceğe benzemektedir.
 
Okurunu konuşma havası içerisinde anlattıklarına dahil eden ana karakter, Einstein'ı anlattığı bölümde,
"...Zürih'teki Federal Politeknik Okulu'na başvurdu. Kabul sınavını geçemediği için okula giremedi. Bu sınavı geçmeyi ancak iki yıl sonra başardı. (Buradan çıkarılacak ders: Sınavları kazanamamak dünyanın sonu değildir. Çalışırsanız eninde sonunda olur.)
diyerek anlatımı kuru bilgi vermekten uzaklaştırmaktadır.
 
Anlatımda mizahı eleştirel tarzda kullanmakta ve güncel bilgilerle, toplumsal problemlere de atıfta bulunmaktadır:
 
"...Bugün git, yarın gel..." ifadesinde bürokratik işlemlerdeki işleyiş/işlemeyişi,
"Oğlunuz anlattıklarımı anlamıyor aynı şeyi defalarca sorması yüzünden artık ders anlatamaz hale geldim, bu sınıfta kaç tane çocuk olduğu hakkında fikriniz var mı? Öğretmen maaşlarının ne kadar düşük olduğunu biliyor musunuz?" ifadesinde eğitimcileri ve onların sorunlarını,
"Bir zamanlar fakir ama dahi bir çocuk vardı." ifadesinde Türk filmlerini,
"Çok çalışmam gerekiyor çook" derken reklamları anımsatarak günceli yakalıyor.
 
Eserde  yer alan resimler anlatımı tamamlayıcı, açıklayıcı olması bakımından ilgi çekicidir. Genellikle karikatürlerin ağırlıkta olduğu resimlemede çizimler devingen bir yapı arz etmektedir. Resimlerde renklendirme yapılmamış, siyah- beyaz çizimler olarak yer almıştır. Ana karakterin anlatım tarzına uyumlu, mizahi bir şekilde, konuyla-anlatılanla-durumla ilintili çizimlerdir. Resimler içeriğin kavranmasına, kavrananın akılda kalmasına yardımcı nitelikte olup anlatılanları somutlaştırıcı özelliğe sahiptir. Giyim tarzları ifade edilen dönemlerle  de uygunluk göstermektedir.
 
Ana karakterin fiziksel portresi ile kişilik özellikleri uyum içindedir. Resimler fotografik bir yaklaşımla değil çocuk bakış açısıyla çizilmiş böylece çocuğun kitabı bir eğlence aracı olarak görmesinin de yolu açılmıştır. 
 
Olayları birebir resmetmekten ziyade özellikle duyguları vermesi açısından da resimlemenin başarılı olduğu düşünülmektedir. Formüller de çizimlerle somutlaştırılarak verilmiştir.
 
Sayfa 178-179'daki karikatürlerin devamı niteliğinde olan resim 180. sayfada olması gerekirken 181. sayfada yer almıştır ve oradaki resimle örtüşmemektedir.
 
  • GELİŞİM ALANLARINA ETKİLERİ AÇISINDAN ESER
 
Dilsel Gelişim:
 
Kelime dağarcığının artırılması, deyimlerin, atasözlerinin kullanımıyla anadili kullanımının zenginleştirilmesi, özdeyişlerle ünlülerin dilinden yaşam dersleri çıkarılması çocuğun düşünsel dünyasının gelişmesine yardımcı olacak unsurlardır. 
 
Aksal'ın eseri terimler,deyimler, atasözleri, kalıp sözler ve özdeyişler açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.
 
"kütle, enerji, hipotez, integral, diferansiyel..."
"tepesi atmak, canını zor kurtarmak, ağzından çıkanı kulağı duymamak..."
"körün istediği bir göz Allah verdi iki göz, bahtsız deveyi çölde kutup ayısı bulurmuş..."
"rahmetlik babam nur içinde yatsın, gel zaman git zaman, La havle..."
"Diğer tüm kanıtları bir yana bırakırsak, başparmak bile benim Allah'ın varlığına inanmam için yeterlidir.-Newton-
Hiç yanılmadım, 10.000 tane işe yaramayan yol buldum. -Edison-"
 
Sedat Sever, 'Çocuk ve Edebiyat'adlı çalışmasında 10-12 yaş ve üstü çocukların dilsel gelişim özelliklerinde onların olumluluk ve olumsuzluk bildiren yan tümceleri de kullanarak anlamsal olarak daha girişik yargılar oluşturabileceklerini belirtmektedir. Eserde basit yapılı cümlelerin yanı sıra fiilimsilerin kullanımıyla yan cümlecikle oluşturulmuş yargıların oranı da bir hayli fazladır.  
 
Bilişsel Gelişim:
 
Bilişsel gelişim kapsamında değerlendirebileceğimiz "algı, bellek, muhakeme etme, gözlemleme, karşılaştırma, uygulama, eleştirme, akıl yürütme, problem çözme ve kavrama" özellikleri eserin bütününde bilim insanlarını icatlarına götüren süreç içerisinde pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır:
 
"Wright Kardeşler'e göre hiçbir uçak bir kuş kadar kusursuz olmazdı. Gerçekten de harekete geçmek için kuş figürünü örnek almak isabetli bir seçimdi. Kuşların yaratılış özelliklerinin havacılığın gelişmesinde çok büyük etkisi olduğu sonraları iyice anlaşıldı." 
 
Eserde çocuğun bilişsel gelişimine etki edebilecek diğer unsurlar da oyun ve eserin kurgusudur. Oyun, ana karakter ve çocuk okur arasında okuma etkinliği süresince devam etmekte, bu sayede öğrenme oyunlaştırılmaktadır.
 
Kurgulamada, tarihsel gerçeklik ve kurmaca olan arasındaki geçişler ana karakterin "...masal burada bitmiş, gelelim gerçeklere...", "Bu, tamamen şahsımın uydurmasıdır." türünden ifadeleriyle sağlanmıştır.
 
Prof. Lütfü Lafcambazı eserin genelinde çocukları bilim insanlarının dünyasına götüren, onlara bu konudaki bilgileri aktaran olarak yansıtılmaktadır. Arşimet'in yer aldığı son bölümde ise "...Sevgili yazar, bize Arşimet'i anlatabilirsin." demektedir. Okur anlatıcının yazar mı yoksa Prof. Lütfü Lafcambazı mı olduğu ikileminde kalmaktadır. Bu durumda kurguyu zayıflatan bir detay olarak göze çarpmaktadır.
 
Ayhan Aydın, ' Eğitim Psikolojisi'adlı çalışmasında "...Yapılan araştırmalar anlamlı ve hiyerarşik kategorilemelerin bilginin bellekteki kalıcılığını artırdığını göstermektedir."demektedir. Eserde mucitlerin anlatıldığı bölümlerde yaşadıkları dönemler gözönünde bulundurularak zaman dizinsel bir sıralamanın takip edilmediği görülmektedir.
 
Kişilik Gelişimi ve Toplumsal Gelişim:

Çocuğun toplumsal etkilerden bağımsız bir kişilik geliştiremeyeceği düşüncesinden hareketle kişilik ve toplumsal gelişiminin aynı başlık altında ele alınması uygun görülmektedir.

 
Einstein'a babasının pusula hediye etmesi, amcasından Öklid geometrisini öğrenmesi, Newton'a eğitimi konusunda dayısının desteği, Edison'a ilkokul öğretmeninin olumsuz eleştirilerine rağmen annesinin desteği -ki Edison sonraları annesinden yaşama sebebim diye bahsedermiş-, Wright Kardeşler'in ailelerinden gelen okuma kültürünün etkisi çocuğun topluma kazandırılmasında ailelerin önemini vurgulayan örneklerdir. 
 
Graham Bell'in Herdman adlı arkadaşıyla botanik türleri üzerine yaptığı deneyler, ileriki yıllarda yardımcısı Watson ile yaptığı çalışmalar, Henry Ford ile Edison'un arkadaşlığı arkadaş ilişkilerinin de önemini belirten model oluşturabilecek örneklerdir.
 
Yapılan deney ve çalışmalardaki aile ve arkadaşlar arasındaki paylaşım ve işbirliği çocukta benzeri davranışları destekleyecek, grup çalışmalarında bireysel sorumluluk alma bilincini geliştirmesinde etkili olacaktır.
 
Tarihsel olgu ve olaylar mucitlerin çocukluk, gençlik dönemlerinden kesitler sunularak, hatıralarıyla desteklenerek verilmiştir. 
 
Bilim insanlarını başarıya götüren süreçteki azim ve kararlılıkları çocuğun kişilik gelişimine katkıda bulunarak onları rol model almasını sağlayacaktır. 
 
Yazar, anlatımında kültürel unsurları da espirili bir dille ifade ederken toplumumuzda kabul gören değer verilen kişilik özelliklerine de yer vermiştir:
 
"Yahu adamları rahat bırakıp bir Fatiha okusanıza."
"Ben de yaşına hürmeten..."
"Senin adın Galileo! Senin adın Galileo! diye kulağına ezan okunmuş olması ihtimali oldukça düşük olsa da..."
"Yükseklik istedim, yüksekliği alçakgönüllülükte buldum.Ne güzel söylemiş söyleyen. İnsanın en güzel özelliklerindendir alçakgönüllülük değil mi?"
"Çalışarak, araştırarak, tevazu ve disiplin içinde geçen hayatı boyunca..."
 
  • SONUÇ

Yusuf Asal'ın Çılgın Mucitler adlı eseri 10-12 yaş ve üzeri çocuklar için eğlendirirken öğreten bir içeriğe sahiptir. Eserde gülmece unsurunun sıkça kullanılması çocuğun dikkatini anlatılanlar üzerinde yoğunlaştırabilmesini kolaylaştıracak niteliktedir. Ana karakterin konuşmaları ile esere dahil olan çocuk okur kendisine yönelik ifade ve sorularla zamanda yolculuk yapıyormuş hissi yaşarken eserin hemen hemen her sayfasında yer alan karikatür tarzındaki resimlerle anlatılanları somutlaştırabilecektir.
 
Eserin basımından kaynaklandığını düşündüğümüz harf eksikliği ve resimle ilgili hata ayrıca kurgudaki bulanıklığın sonraki basımlarda düzeltileceğini gözönünde bulundurarak Ortaokullarda Fen ve Teknolojileri dersinde edinilen bilgileri destekleyici, Türkçe dersinde biyografi türünü örnekleyici bir özellik taşıdığını, gelişme çağındaki çocuğun bilişsel süreçlerini destekleyerek onun sağlam bir kişilik gelişimi ile toplumsallaşmasına yardımcı olacağını, Türkçeyi doğru, düzgün, etkili kullanma açısından gerekli ölçütleri taşıdığını düşünüyoruz.
 
Yararlanılan Kaynaklar:
Aydın, Ayhan, Eğitim Psikolojisi, Tek Ağaç Yayınları, Ankara, 2007
Çağlayan, Özgül, Bilgin Adalı'nın Çocuk Romanlarının, Çocuk Kitaplarının Çocuğun Gelişim Alanlarına Etkileri Açısından İncelenmesi, ZKÜ Yayınlanmamış Y.L. Tezi, Zonguldak, 2009
Sever, Sedat,Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıcılık, Ankara, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etiketler YUSUF - ASAL'IN - ÇILGIN - MUCİTLERİ -
FaceBook ta paylaş
22-09-2013 - 19:21
Kitap
1 Yorum
Haberi Yazdır
04-10-2013 - 16:08:25
YUSUF ASALIN KİTAPLARINI ÇOK SEVİYORUM. ÇOK ZEVKLİ HEMDE ÖĞRETİCİ. SON KİTABI ÇILGIN KAŞİFLERDİ. SONRA ÇIKTIMI BAŞKA ?
İLAYDA YILMAZ
DİĞER HABERLER
OSMAN AYTEKİN’İN YENİ ÖYKÜ KİTABI ‘BULUŞMA’ ÇIKTI!
UMUT POSTASI OKUNMAYA HAZIR
AŞKIN KANATLARI BİR ADEM İLE HAVVA HİKAYESİ
HİKAYELERLE KARAKTER EĞİTİMİ MÜMKÜN MÜ?
MİMOZA SÜRGÜNÜ TESELLİ EDEN KİTAP
BİR ÇİFT YÜREK'İN BİZDE ALASI VAR
KİTABA DAVRANMA ZAMANI
ABDÜLHAMİT'İ GERİCİLER DEVİRDİ
OSMAN AYTEKİN'DEN YENİ ROMAN
CUMHURİYET TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR
ENDERUNLU VASIF’I NASIL BİLİRDİNİZ?
HACEGAN SULTANLARI YOLUMUZU AYDINLATIYOR
BİR DÜŞ SONRASI SESSİZLİK
YUSUF ASAL'IN ÇILGIN MUCİTLERİ
FİLİSTİN HAKKINDA YANILGILAR
ARKADAŞIM CAMİ ÇOCUKLARIN ÖZEL DOSTU!
SEDAT SEVER'İN ÇOCUK VE EDEBİYAT'I ÜZERİNE
YENİ BİR YAZAR YENİ BİR KİTAP
YAZARLAR HADİSLERİ YORUMLUYOR
EBABİL BİR BAYRAM SEVİNCİDİR
CENGİZ DAĞCI ONLAR DA İNSANDI ÜZERİNE
ERCAN KÖKSAL’IN İKİNCİ ÖYKÜ KİTABI “TERKEDİLEN ÖLܔ KÜN YAYINLARI ARASINDAN ÇIKTI.
DÜNYA TELAŞINA ŞAİRCE BİR BAKIŞ
ÇIRPINIP İÇİNDE DÖNDÜĞÜM DENİZ
 
Untitled Document
ÖZEL RÖPORTAJLAR
 
 
ÖZEL HABERLER
 
Mahmut Bıyıklı ile Kültür Dünyası Akit TV’de Başlıyor
TYB İstanbul Takamul Altanmiah Heyetini Ağırladı
Kemal Tekden TYB İstanbul’daydı
 
HABERKÜLTÜR TV
 
İbn Arabi
Türkiye Yazarlar Birliği'nde Ömer Lütfi METE
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç 2
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç
 
DERGİ
 
Üsküdar’dan Gelen Güzel Bir Dergi
 
KİTAP
 
OSMAN AYTEKİN’İN YENİ ÖYKÜ KİTABI ‘BULUŞMA’ ÇIKTI!
 
Untitled Document
Hayat Kültür Haber Kültür Şehir Kültür Özel Haber Özel Röportaj Medya Kitap Söyleşi Kültür Dergi Sinema Kültür Sosyal Medya Müzik Kültür Tarih Kültür Tv Kültür Gezi Kültür Radyo Kültür Sufi Kültür Soru Cevap Gazete Kültür
haberkultur.com - Tüm Hakları Saklıdır © 2012
İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz