Untitled Document
Anasayfa | Yazarlar | Foto Galeri | Video Galeri | Künye | Reklam | Sitene Ekle | İletişim
REKLAM İLETİŞİM KÜNYE
BİZİ TAKİP EDİN
Medya MARX VE ENGELS MEKTUPLARINDA İSLAM
 

MARX VE ENGELS MEKTUPLARINDA İSLAM
Engels, Karl Marx’a yazdığı Mayıs 1853 tarihli mektubunda
Ekleme Tarihi : 12-05-2013 - 05:47
 
 
 
 
Dücane Cündioğlu/16 Temmuz 2006
Engels, Karl Marx’a yazdığı Mayıs 1853 tarihli mektubunda şöyle der:
Sana bahsetmiş olduğum Arap kitabeleri hakkındaki eseri dün okudum. (...) Bundan çıkan netice şu: Yahudiler de ziraat ve sâire gibi mahallî şartlarla diğer kabilelerden farklılaşan bir bedevî aşiretidir. (...) Daha evvelce bahsi geçen büyük Arab istilâsına gelince, bedeviler de —tıpkı Moğollar gibi— periyodik istilâlar yapmışlardır. (...) İslâm istilâsı böylece mümeyyiz vasıflarından büyük bir kısmını kaybetmiş oluyor.
Yerleşmiş bulundukları ülkelerde (Kuzey-Batı) Arabların da —Mısırlılar ve Asurîler kadar— medenî bir kavim oldukları anlaşılıyor. Abideleri bu hakikatin delilleridir. Din masalına gelince, hâlâ eski Arap milletine has geleneğin, yani —Amerika yerlileri gibi— monoteizm ananesinin tesiri altında bulunan (İbranî ananesi bunun ancak ehemmiyetsiz bir cüzüdür) kuzey ülkesindeki eski kitabelerden anlaşılıyor ki Muhammed’in yarattığı din inkilâbı da —hakikatte her dinî hareket gibi— eski dine, saf dine dönüş iddiası taşıyan bir reaksiyondan ibarettir. 
Şimdi, yahudilerin mukaddes farzolunan kitaplarının —netice itibariyle— Arab kabilelerine ait eski dinî ananelerin tescilinden başka bir şey olmadığını kat’î bir vuzuhla görüyorum. Yahudiler kendileriyle aynı asıldan gelme bu göçebe komşularından çabuk ayrıldıkları için bu ananeler de bazı tadilâta uğramıştır. Bu farklı inkişaf, Filistin, Arablarla meskun kısmının, bedevîler diyarı olan çölle sınırlanmış bulunması hâdisesiyle de izah edilebilir. Fakat gerek eski Arab kitabe ve ananeleri ile Kur’an, gerekse bütün şecerelerin bu zaviyeden bakılınca kolaylıkla aydınlanışı, asıl temelin Arablara ait olduğunu, daha doğrusu —bizdeki Edda’lar ve Almanların kahramanlık efsanesi gibi— umumiyetle semitik bir mahiyet taşıdığını isbat etmektedir.
Marx da 2 Haziran 1853 tarihli cevabî mektubunda Engels’e şöyle yazıyor:
 
Mektubunun İbranilere ve Arablara aid kısmını pek enteresan buldum. 


1) Zaten tarihî devirden itibaren bütün Şark kavimlerinin, bir kısmının temelli olarak yerleşmesiyle diğer kısmın göçebeliğe devam edişi arasında umumî bir münasebet bulunduğunu isbat etmek mümkündür. 
2) Muhammed zamanında Avrupa’dan Asya’ya giden ticaret yolu esaslı bir tahavvüle uğramış ve Hindistan’la geniş mikyasta ticaret yapan Arabistan şehirlerinin ticarî bakımdan inhitata uğraması bu tahavvül üzerinde şüphesiz ki müessir olmuştur. 
3) Din bahsine gelince, mesele, halli kolay olan, şöyle umumî bir sualin çerçevesine sokulabilir: Şark tarihi neden bir dinler tarihi şeklinde görünmektedir?

(...) Bernier, haklı olarak, Şark’taki (o, Şark derken Türkiye, İran ve Hindistan’dan bahsetmektedir) bütün hâdiselerin esaslı âmillerini şahsî toprak mülkiyetinin mevcut olmayışı keyfiyetinde bulmaktadır. İşte Şark’ın, hatta Şark cennetinin hakikî anahtarı!

 Engels, 6 Haziran 1853 tarihli ikinci mektubunda konuyu sürdürüyor:


Bu tahrib ise ancak Habeş istilâsıyla kabil-i izahtır. Habeşlerin nihaî surette tardı, Muhammed’den 40 sene evvel vukûbuldu, ve bu, uyanmakta olan ve fazla olarak tâ şimalden gelip Medine’ye kadar dayanan İran istilâlarının kamçıladığı Arap millî duygusunun ilk hamlesi oldu. 
Muhammed’in tarihine gelince, onunla bugünlerde tekrar meşgul olacağım. 
Şimdilik bana öyle geliyor ki bu inkılâb, şehirlere yerleşen, fakat her itibarla, hatta din bakımından bile inhitata yüz tutan (zira inhilâl etmek üzere bulunan millî ibadet şekilleri, keza inhilâl etmiş Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın halitasından ibaretti) fellahlara karşı bedevîlerin yaptığı bir aksülamel mahiyetini taşımaktadır.
Bu mektupların, yakın tarihimizin ünlü bir kalemi tarafından Türkçe’ye aktarıldığına daha önce işaret ve bu isim üzerindeki kuşku perdesinin aralanması için meraklılarının hareket etmelerine bile gerek olmadığını îma etmiştim.
Tekrarlıyorum:
Bence, kımıldasalar kâfi.
 

NOT: Bu makaleleri yayımladıktan tam yedi yıl sonra, bugün, bu mektupların 1948'de Fransızca'dan Türkçe'ye genç Cemil Meriç tarafından tercüme edilmiş olduğunu açıklamanın bu ülkede bir anlamı var mı?
 
Sanmıyorum.

Marx-Engels mektuplaşmalarının hâlâ yayımlanmamış olduğu düşünülecek olursa, bu durumu, niçin ideolojik katılığın bir çırpıda kültür-karşıtlığına dönüşmesiyle izah etmeyelim?

Etiketler MARX - VE - ENGELS - MEKTUPLARINDA - İSLAM -
FaceBook ta paylaş
12-05-2013 - 05:47
Medya
0 Yorum
Haberi Yazdır
DİĞER HABERLER
Basın Dünyasından Yüzler Sesler Programında Recep Yeter Ağırlanacak
MAVİ MARMARA YENİDEN DİRİLİŞİN ADI
İNSANLAR BUZDOLAPLARINA RÜKÛ EDİYORLAR
MEDRESELERİMİZİ İSTİYORUZ
PAŞALIDAN CÜNDİOĞLUNA ÇAĞRI...
VEYL KALBİ SECDE ETMEYENLERE
ABDÜRRAHİM KARAKOÇ'U ÖZLÜYORUZ
MARX VE ENGELS MEKTUPLARINDA İSLAM
MUHSİN BEY'İMİZDEN HÜZÜN VAR BİZDE
DİYARBAKIR'DAN ÂMED'E...
LALENİN KENDİ DİLİNDEN TARİHİ
DOSTU HIZIR OLAN ERLER VARDI ÇANAKKALE'DE
BATI'NIN OĞULLARI KİMDİR?
IŞIK KARANLIKTAN DOĞAR
NE YAKIŞIR İFFET KADINA DA ERKEĞE DE
DÜNYANIN OĞULLARI ÜZERİNE
28 ŞUBAT'IN PARANOYAK ZORBALARI
BEDRİ GENCER'DEN LİBERALİZMİN SOY KÜTÜĞÜ
DARWİN'İ İKNA ETMEK DARWİNCİLERİ İKNADAN ZORDUR
KUTLU YENİ ŞAFAKTA YAZDI ÖZEL YAZDI
ES'AD ERBİLİ HAZRETLERİ İADE-İ İTİBAR BEKLİYOR
CEMİL ÇİFTÇİ'Yİ İBRAHİM TENEKECİ VE İSMAİL KILLIOĞLU YAZDI
CÜNDİOĞLU SANATIN YENİ DİLİNE GİDEN ADIM
DÜCANE CÜNDİOĞLU, KONUŞULUYOR
 
Untitled Document
ÖZEL RÖPORTAJLAR
 
 
ÖZEL HABERLER
 
Mahmut Bıyıklı ile Kültür Dünyası Akit TV’de Başlıyor
TYB İstanbul Takamul Altanmiah Heyetini Ağırladı
Kemal Tekden TYB İstanbul’daydı
 
HABERKÜLTÜR TV
 
İbn Arabi
Türkiye Yazarlar Birliği'nde Ömer Lütfi METE
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç 2
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç
 
DERGİ
 
Üsküdar’dan Gelen Güzel Bir Dergi
 
KİTAP
 
Mustafa Uçurum: Muhtasar Cinnet Risalesi
 
Untitled Document
Hayat Kültür Haber Kültür Şehir Kültür Özel Haber Özel Röportaj Medya Kitap Söyleşi Kültür Dergi Sinema Kültür Sosyal Medya Müzik Kültür Tarih Kültür Tv Kültür Gezi Kültür Radyo Kültür Sufi Kültür Soru Cevap Gazete Kültür
haberkultur.com - Tüm Hakları Saklıdır © 2012
İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz