Untitled Document
Anasayfa | Yazarlar | Foto Galeri | Video Galeri | Künye | Reklam | Sitene Ekle | İletişim
REKLAM İLETİŞİM KÜNYE
BİZİ TAKİP EDİN
Sufi Kültür TASAVVUFU GAZZÂLÎ Mİ SÜNNİLEŞTİRDİ?
 

TASAVVUFU GAZZÂLÎ Mİ SÜNNİLEŞTİRDİ?
M. Cüneyt Kaya’nın yayına hazırladığı kitap Küre’den çıktı.
Ekleme Tarihi : 03-01-2013 - 17:29

 

Gazzâli hakkında önemli bir yayın daha hayat buldu.  

Gazzâlî’nin felsefeyle ilişkisinin mahiyeti nedir? Onun felsefeye yönelik eleştirel tavrı, İslâm medeniyetinde felsefenin ve bilimin hayatiyetini kaybetmesine gerçekten yol açmış mıdır? Gazzâlî’nin kelâm ve kelâmcı eleştirisi, onun kelâmî kaygılardan hareket eden felsefe   eleştirisiyle nasıl uzlaştırılabilir? Gazzâlî’nin tasavvufu Sünnîleştirdiği iddiasının dayanakları nedir? Gazzâlî’nin, hakikat iddiasındaki yaklaşımlar içinden tasavvufu tercih etmesinin İslâm düşüncesinin sonraki gelişiminde ne tür etkileri olmuştur?

Bu kitap, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından Gazzâlî’nin 900. vefat yıldönümü vesilesiyle Şubat 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında, yukarıdaki sorular çerçevesinde düzenlenen “Gazzâlî Tartışmaları” başlıklı yedi oturumluk toplantı serisinin kisve-i tab‘a bürünmüş şeklidir.

Bu kitap, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından Gazzâlî’nin 900. vefat yıldönümü vesilesiyle Şubat 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında, yukarıdaki sorular çerçevesinde düzenlenen “Gazzâlî Tartışmaları” başlıklı yedi oturumluk toplantı serisinin kisve-i tab‘a bürünmüş şeklidir.

Kitapta yer alan bölümler ve yazarları:

Gazzâlî ve Felsefe ,  İlhan Kutluer

Üç Mesele-1: Âlemin Ezelîliği, Ömer Türker

Üç Mesele-2: Tanrı ve Cüz’îlere Dair Bilgisi, Fehrullah Terkan

 Üç Mesele-3: Âhiret Hayatının Mahiyeti: Cismânî mi Ruhânî mi?, Fatih Toktaş

 Gazzâlî ve Fıkıh Usulü, H. Yunus Apaydın

 Gazzâlî ve Kelâm, Osman Demir

 Gazzâlî ve Tasavvuf, Ekrem Demirli

 

İŞTE KİTABIN BAŞINDA YER ALAN M. CÜNEYT KAYA’NIN KALEME ALDIĞI SUNUŞ YAZISI: 

SUNUŞ

Gazzâlî’nin felsefeyle ilişkisinin mahiyeti nedir? Onun felsefeye yönelik eleştirel tavrı, İslâm medeniyetinde felsefenin ve bilimin hayatiyetini kaybetmesine gerçekten yol açmış mıdır? Gazzâlî ile birlikte Aristotelesçi İbn Sînâ mantığının İslâmî ilimlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ne anlama gelmektedir? Gazzâlî’nin kelâm ve kelâmcı eleştirisi, onun kelâmî kaygılardan hareket eden felsefe eleştirisiyle nasıl uzlaştırılabilir? Gazzâlî’nin tasavvufu Sünnîleştirdiği iddiasının dayanakları nedir? Gazzâlî’nin, hakikat iddiasındaki yaklaşımlar içinden tasavvufu tercih etmesinin İslâm düşüncesinin sonraki gelişiminde ne tür etkileri olmuştur? Gazzâlî’nin tasavvuf geleneğinin belirleyici olduğu uzlet sonrası dönemdeki düşüncelerinde, filozofları eleştirdiği pek çok hususun izlerinin bulunması nasıl değerlendirilmelidir? Gazzâlî’nin entelektüel serüveninin pek çok evresinde siyasetin etkileyici, hatta belirleyici rolü, ilim-siyaset ilişkisi açısından nasıl okunmalıdır? Gazzâlî’nin, İslâm düşüncesi bünyesindeki pek çok disiplinin tarihinde öncekiler ve sonrakiler ayırımının yapılmasına imkân sağlayan bir kavşak noktasında bulunmasının anlamı nedir? Gazzâlî’nin entelektüel düzlemdeki etkileri yanında İslâm toplumlarının dini algılayış ve yaşayışlarında bıraktığı izlerden bahsedilebilir mi? Gazzâlî’nin entelektüel serüveni bugün için ne ifade etmektedir?

Herhalde “Yukarıdaki sorularda geçen ‘Gazzâlî’ isminin yerine İslâm düşünce tarihinin bir başka büyük simasının ismi koyulabilir mi?” sorusuna kolaylıkla “Evet” cevabını vermek mümkün olmayacaktır. Bilhassa kelâm, felsefe ve tasavvufun tarihî gelişimlerini Gazzâlî’ye müracaat etmeden okumak ve incelemek imkânsız olmasa da oldukça zordur, denebilir. Onun hakikat peşinde geçen ve pek çok noktada siyasetle kesişen etkileyici hayat hikâyesi, modern zamanlarda İslâm düşüncesi okuyucu ve araştırmacıları için Gazzâlî’nin hep imtiyazlı bir yere sahip olmasına yol açmıştır. Belki de bu imtiyazlı konumun bir sonucu olarak Gazzâlî hakkında, İslâm düşünce tarihinin başka hiçbir önde gelen ismi hakkında sahip olmadığımız kadar “sözde kesin ve genel-geçer” yargıyla karşı karşıyayız ve yukarıda sıraladığımız soruların pek çoğunun da zımnen bu tür “sözde kesin ve genel-geçer” cevaplara işaret ettiği, dikkatli okuyucuların gözünden kaçmamış olmalıdır. Dikkatle incelendiğinde, pek çoğunun sorgulanmamış ya da temellendirilmemiş olduğunun hemen farkına varılacak bu yargıların/cevapların arkasında yatan en önemli sebep, İslâm düşünce tarihi söz konusu olduğunda her zaman için kendisine önemli, hatta merkezî bir yer verilen Gazzâlî’nin -özellikle Türkiye’deki ilmî muhit dikkate alındığında- paradoksal tarzda bir “ilgisizliğe” mahkûm edilmiş olması, ilimden ziyade söylemin nesnesi kılınmış olmasıdır.

Bu kitap, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından Gazzâlî’nin 900. vefat yıldönümü olan 2011 yılı vesilesiyle Şubat 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Gazzâlî Tartışmaları” başlıklı yedi oturumluk toplantı serisinin kisve-i tab‘a bürünmüş şeklidir. Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından daha önce düzenlenen ve Türkiye’de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar (haz. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yayınları, 2009) ve Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar (haz. Erdal Yılmaz, İstanbul: Küre Yayınları, 2012) başlıklarıyla kitaplaşan iki toplantı serisinde olduğu gibi, “Gazzâlî Tartışmaları” da daha verimli bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla, sınırlı sayıdaki davetlinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve her oturum, Gazzâlî’nin ilgili metinlerinden konuşmacılar tarafından belirlenen parçalar merkeze alınarak kurgulanmıştır.

Gazzâlî’nin felsefe, fıkıh usulü, kelâm ve tasavvuf alanlarındaki konumunu irdelemeyi hedefleyen bu toplantı serisinde, öncelikle Gazzâlî hakkında yukarıda sıralanan sorular çerçevesinde oluşmuş genel yargıları sorgulayıp tahkik etmeyi ve bu sayede genç araştırmacılarda / araştırmacı adaylarında Gazzâlî’ye dair bir farkındalık yaratarak onun ciddi ilmî çalışmaların konusu haline gelmesi yolunda mütevazı bir katkıda bulunmayı amaçladık. İlhan Kutluer’in konuşmacı olarak katıldığı ilk oturumda Gazzâlî’nin felsefeyle ilişkisinin mahiyetini, onun felsefî serüveninin nasıl okunabileceğini tartıştık. Sonraki üç oturumda, özellikle İslâm felsefesi çalışmalarında çokça gündeme gelen Gazzâlî’nin filozofları tekfîr ettiği meşhur “üç mesele”yi, sırasıyla Ömer Türker, Fehrullah Terkan ve Fatih Toktaş’ın katıldığı oturumlarda ayrıntılı olarak ele aldık. Beşinci oturumda Gazzâlî’nin el-Mustasfâ adlı fıkıh usulü eseri çerçevesinde, onun İslâmî ilimler metodolojisine yaptığı katkıları H. Yunus Apaydın’ın rehberliğinde inceledik. Osman Demir’in konuşmacı olduğu altıncı oturumda Gazzâlî’nin kelâm tarihindeki yeri ve entelektüel serüveni içinde kelâma yönelik farklı tutumları hakkında konuştuk. Son oturumda ise Ekrem Demirli’nin delaletiyle tasavvufun gelişim tarihi içinde Gazzâlî’nin yerini ve sonraki dönemlere etkilerini ele aldık.

Her şeyden önce “Gazzâlî Tartışmaları”na konuşmacı olarak katılan ve bu toplantı serisinin gerçekleştirilmesinde en önemli paya sahip olan kıymetli ilim adamlarına müteşekkir olduğumu ifade etmeliyim. Toplantı çözümlerinin yayını aşamasındaki ısrarlı takibimi hoş gördükleri gibi, kendi metinlerinde gerekli düzeltme ve eklemelerde bulunarak elinizdeki kitabın ortaya çıkmasına büyük katkı sağladılar. “Türkiye’de/Türkçede Felsefe” ve “Kant Sonrası Metafizik Tartışmaları”nda olduğu gibi “Gazzâlî Tartışmaları” da Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde biraraya gelen bir grup arkadaşın himmet ve gayretiyle vücut buldu. Onların kıymetli katkıları ve katılımları olmasaydı bu toplantı serisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı; değerli fikirleri ve bu süreçteki yardımlarından dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsem az! Son olarak kitabın yayını için destek ve ilgilerini esirgemeyen Küre Yayınları yönetici ve çalışanları ile kitabın tasarımını gerçekleştiren Salih Pulcu’ya müteşekkirim.

Türkiye’deki Gazzâlî çalışmalarının seviyesinin yükselişine mütevazı bir katkıda bulunma ümidiyle…

 


Etiketler TASAVVUFU - GAZZÂLÎ - - SÜNNİLEŞTİRDİ? - -
FaceBook ta paylaş
03-01-2013 - 17:29
Sufi Kültür
0 Yorum
Haberi Yazdır
DİĞER HABERLER
DAMLA'DAN SU'YA MEKTUP
İLİM KENDİN BİLMEKTİR BİLENE
YAŞAMAK SEVMEKTİR SEVMEK İBADETTİR
ESKİMEZ ESERLERİMİZ: KUŞEYRÎ RİSALESİ
MASALIMIN SONUNU BEN YAZACAĞIM
TASAVVUFU GAZZÂLÎ Mİ SÜNNİLEŞTİRDİ?
DEDE EFENDİ BUGÜN ÖLDÜ...
ANADOLU'NUN KALBİ: EBUL HASAN HARAKANî
VARLIĞI TASAVVUFİ NÜKTELER YORUMLAR
Makamın anladığın son ayette!
Sözün dalı varsın semaya!
Umulur ki derya tutuşa!
Sebepler Sonuç İçin Yaratılır!
Din samimiyettir!
Ümitlilik peygamber ilmi!
Ateşîn sabırlar lazım bize!
Allah korkusu en güzel korku!
Kibirliye tekebbür tevazudur!
Zindanlardan geçti Yusuf!
Okullara Hakikat Bilgisi dersi konsa...
Niye bu kadar güzeliz ki:)
Yanmak Var 'Yanmak' Var!
Ey Bütün Kapıları Açan!
Ey Nefsim; Fena Et, Feda Et!
 
Untitled Document
ÖZEL RÖPORTAJLAR
 
 
ÖZEL HABERLER
 
Mahmut Bıyıklı ile Kültür Dünyası Akit TV’de Başlıyor
TYB İstanbul Takamul Altanmiah Heyetini Ağırladı
Kemal Tekden TYB İstanbul’daydı
 
HABERKÜLTÜR TV
 
İbn Arabi
Türkiye Yazarlar Birliği'nde Ömer Lütfi METE
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç 2
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç
 
DERGİ
 
Üsküdar’dan Gelen Güzel Bir Dergi
 
KİTAP
 
Mustafa Uçurum: Muhtasar Cinnet Risalesi
 
Untitled Document
Hayat Kültür Haber Kültür Şehir Kültür Özel Haber Özel Röportaj Medya Kitap Söyleşi Kültür Dergi Sinema Kültür Sosyal Medya Müzik Kültür Tarih Kültür Tv Kültür Gezi Kültür Radyo Kültür Sufi Kültür Soru Cevap Gazete Kültür
haberkultur.com - Tüm Hakları Saklıdır © 2012
İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz